O tečajevima

O tečajevima

Tumačenje razina znanja prema CEFRL-u (Common European Framework of Reference for Languages ili Zajednički europski referentni okvir za jezike)
Nakon završetka ovog stupnja polaznik će vladati vokabularom iz svakodnevnog života (predstavljanje, davanje informacija o sebi i drugima i sl.), osnovnim jezičnim konstrukcijama, moći će se izražavati pismeno i usmeno jednostavnim rečenicama te čitati s razumijevanjem kratke i jednostavne tekstove.
Lingua Ludica moduli
 • A2.1: 30 školskih sati
 • A1.2: 30 školskih sati
 • A1.3: 30 školskih sati
 • A1.4: 30 školskih sati
Ukupan fond sati: 120 školskih sati
Na ovom stupnju proširuje se fond riječi, vladanje gramatičkim konstrukcijama i izražavanje složenijim rečenicama. Povećava se razumijevanje sugovornika i složenijih tekstova iako usmeno polaznik ne može samostalno održavati složeniju komunikaciju.
Lingua Ludica moduli
 • A2.1: 30 školskih sati
 • A2.2: 30 školskih sati
 • A2.3: 30 školskih sati
 • A2.4: 30 školskih sati
 • A2.5: 30 školskih sati
Ukupan fond sati: 150 školskih sati
Nakon ovog stupnja polaznik može samostalno koristiti jezik u pismenom i usmenom obliku za primanje i davanje informacija u većini situacija. Nakon ove razine polaznik može samostalno koristiti jezik u svakodnevnim i poslovnim situacijama.
Lingua Ludica moduli
 • B1.1: 30 školskih sati
 • B1.2: 30 školskih sati
 • B1.3: 30 školskih sati
 • B1.4: 30 školskih sati
 • B1.5: 30 školskih sati
 • B1.6: 30 školskih sati
 • B1.7: 30 školskih sati
 • B1.8: 30 školskih sati
 • B1.9: 30 školskih sati
Ukupan fond sati: 270 školskih sati
Nakon ove razine polaznik vrlo dobro vlada stranim jezikom u pismenom i usmenom obliku. Nema većih poteškoća u razumijevanju standardnog jezika u medijima i u komunikaciji sa izvornim govornicima. Isto tako polaznik može razumijeti i izražavati svoje mišljenje te sudjelovati u diskusijama na raznolike teme.
Lingua Ludica moduli
 • B2.1: 30 školskih sati
 • B2.2: 30 školskih sati
 • B2.3: 30 školskih sati
 • B2.4: 30 školskih sati
 • B2.5: 30 školskih sati
Ukupan fond sati: 150 školskih sati
Nakon ovog stupnja polaznik vlada jezikom na visokoj razini. Jezikom se može služiti kako u društvenim tako i u profesionalnim situacijama. Može razumijeti i komunicirati čak i o specijaliziranim tematikama.
Lingua Ludica moduli
 • C1.1: 30 školskih sati
 • C1.2: 30 školskih sati
 • C1.3: 30 školskih sati
 • C1.4: 30 školskih sati
 • C1.5: 30 školskih sati
 • C1.6: 30 školskih sati
 • C1.7: 30 školskih sati
 • C1.8: 30 školskih sati
 • C1.9: 30 školskih sati
Ukupan fond sati: 270 školskih sati
Polaznik vlada jezikom na razini izvornog govornika u usmenom i pismenom obliku. Osim standardnog jezika služi se i izrazima iz razgovornog jezika te s lakoćom može svladavati sadržaje stručne tematike.
Lingua Ludica moduli
 • C2.1: 30 školskih sati
 • C2.2: 30 školskih sati
 • C2.3: 30 školskih sati
 • C2.4: 30 školskih sati
 • C2.5: 30 školskih sati
Ukupan fond sati: 150 školskih sati