Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

Za svaki stupanj postoji predviđen broj nastavnih sati koji je potrebno odraditi da bi kandidat savladao jezik u svim njegovim vještinama: čitanje, slušanje, pisanje i govor. Više o broju nastavnih sati pojedinog stupnja možete pogledati ovdje. Međutim, učenje je i individualni proces pa isto tako svladavanje određenog stupnja ovisi i o individualnim čimbenicima, kao što su uloženi trud i vrijeme te korištenje dodatnih sredstava za učenje. Ukoliko ste već učili neki strani jezik, svaki idući ćete u pravilu brže usvajati, a veliki utjecaj na brzinu usvajanja jezika ima i način učenja – u grupi ili individualno, intenzitet učenja i sl. Ako imate nedoumica i niste sigurni gdje ste zapravo sa svojim predznanjem, slobodno nam se obratite na jezičnim konzultacijama.

Online tečajevi su izvrstan način učenja iz udobnosti svog doma ili na radnom mjestu. Tečajevi su odlično rješenje za sve one koji žele uložiti u svoje znanje, ali nemaju vremena za dolazak u školu ili zbog drugih obaveza često putuju. 

Nastava se odvija s profesorima i ostalim polaznicima uživo, a za uspješnu online nastavu potrebni su: računalo, dobra internet veza te slušalice s mikrofonom i kamera. Rad u malim grupama omogućuje praćenje napretka svakog polaznika i kvalitetu izvođenja nastave. Svi tečajevi u našoj ponudi dostupni su i u online varijanti.

Polaznikov napredak se testira na kraju svakog modula, a nakon odslušanog posljednjeg modula u određenom stupnju polaznik pristupa završnom ispitu. Završni ispit sastoji se od pismene i usmene provjere znanja nakon čega polaznik dobiva potvrdu s referentnim stupnjem znanja.

Nastavni sat je vremenski period na koji je podijeljen tečaj. Jedan nastavni sat traje 45 ili 60 minuta, ovisno o dogovoru i broju polaznika u grupi.

Grupa je broj polaznika čiji broj utvrđuje Lingua ludica, a koji je potreban za neometano i kvalitetno pružanje usluge tečaja. Moduli od 30 školskih sati bazirani su na radu u grupama od 5 polaznika. Svaka promjena broja polaznika utječe na dinamiku izvođenja ili trajanje nastavnog sata, ali na način da se osigura usvajanje svih jezičnih znanja predviđenih za određeni jezični stupanj.

Predviđeni broj nastavnih sati svakog stupnja kod nas su podijeljeni u module u trajanju od 30 nastavnih sati. Svaki modul traje 2 mjeseca, a mogu se pohađati jedan za drugim bez pauze ili, u slučaju potrebe zbog drugih obaveza, polaznik može raditi kraće ili duže pauze te ima više mogućnosti nastaviti pohađanje tečaja.

Što su to stupnjevi? – Zajednički europski referentni okvir za jezike (Common European Framework of Reference for Languages – CEFRL) je dokument Vijeća Europe koji je nastao u suradnji s uglednim jezičnim institucijama te opisuje jezičnu kompetenciju na šest razina (A1-C2). Prijelaz iz jednog stupnja u slijedeći stupanj ovisi o stečenom znanju i napredovanju u korištenju različitih znanja i vještina uz određeni broj nastavnih sati učenja. Svi programi u Lingua Ludici usklađeni su sa CEFRL-om, a za prelazak na dući stupanj polaznik mora uspješno položiti završni ispit (min 70%).